hepatoportal sözlük anlamı nedir?


Sözlükte hepatoportal kelimesinin manası:

  1. Karaciğer portal sistemine ait veya onunla ilgili olan.

hepatoportal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları