hepatoportal fibrozis sözlük anlamı nedir?


Sözlükte hepatoportal fibrozis kelimesinin manası:

  1. Genç köpeklerde; çok sayıda, kıvrımlı, kazanılmış portosistemik şantların biçimlenmesi sonucu, karaciğerin küçülmesi, düzensiz zar çöküntüleri ve ince nodüler bir yapı göstermesiyle belirgin, asites ve hepatik ensefalopatiye neden olabilen bir yapılış bozukluğu.

hepatoportal fibrozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları