hereditary spherocytosis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hereditary spherocytosis kelimesinin manası:

  1. Herediter sferositoz

hereditary spherocytosis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları