herif ne demek

Herif

Herif, bir kişiyi veya bir şeyi küçümseyerek veya aşağılayarak ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin karakterini, davranışlarını veya görünüşünü eleştirmek için kullanılır. Herif sözcüğü, Türkçede sıklıkla kullanılır ve birçok farklı bağlamda karşımıza çıkabilir.

Herif Sözcüğünün Kökeni

Herif sözcüğünün kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Arapça “herif” sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Herif sözcüğü, Arapçada “arkadaş”, “yoldaş” veya “dost” anlamına gelir. Ancak, Türkçede herif sözcüğü genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir kişiyi veya bir şeyi küçümseyerek veya aşağılayarak ifade etmek için kullanılır.

Herif Sözcüğünün Kullanımı

Herif sözcüğü, Türkçede birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin karakterini, davranışlarını veya görünüşünü eleştirmek için kullanılır. Örneğin, “Ne biçim herifmişsin sen?” veya “Bu herifin yaptığına bak!” gibi ifadelerde herif sözcüğü olumsuz bir anlamda kullanılır.

Herif sözcüğü, bazen de olumlu bir anlamda kullanılabilir. Örneğin, “Bu herif çok iyi bir arkadaştır.” veya “Bu herif çok çalışkandır.” gibi ifadelerde herif sözcüğü olumlu bir anlamda kullanılır. Ancak, herif sözcüğünün olumlu anlamda kullanımı oldukça nadirdir.

Herif Sözcüğünün Eş Anlamlıları

Herif sözcüğünün birçok farklı eş anlamlısı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Adam
 • Kişi
 • Şahıs
 • İnsan
 • Çocuk
 • Genç
 • Yaşlı
 • Erkek
 • Kadın

Herif Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Herif sözcüğünün birçok farklı zıt anlamlısı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Hanım
 • Bayan
 • Kız
 • Kadın
 • Çocuk
 • Genç
 • Yaşlı
 • Erkek
 • Kadın

Herif Sözcüğüyle İlgili Örnek Cümleler

 • Bu herif çok ukala.
 • Bu herifin yaptığına bak!
 • Bu herif çok iyi bir arkadaştır.
 • Bu herif çok çalışkandır.
 • Bu herif çok tembeldir.
 • Bu herif çok aptaldır.
 • Bu herif çok zekidir.
 • Bu herif çok yakışıklıdır.
 • Bu herif çok çirkindir.
 • Bu herif çok uzun boylu.
 • Bu herif çok kısa boylu.

Yayımlandı

kategorisi