Heterodox ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Heterodox" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Heterodox" ne demek?

 1. Kabul edilmiş dini esaslara aykın olan

 2. Aykırı, düzene karşı, inançlara karşı

Heterodox nedir? İlişkili sözcükler

 • Freethinking: Özgür düsünme Özgür düşŸünme, çoğŸunluk tarafından kabul edilen inançlara ve görüşŸlere karşŸıt olan inançları ve görüşŸleri olan (özellikle dini konularda) devamı...
 • Heresiarch: Kabul olunmuş dinsel inançlara aykırı düşüncelere önayak olan kimse. devamı...
 • Amenajman: Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi. Doğal kaynakların işletilmesi. devamı...
 • Heresy: Dince kabul olunmuş inançlara aykırı düşünce, dalalet Hakim olan felsefi veya siyasi doktrinlere karşı gelen düşünce. devamı...
 • Irticagericilik: mevcut devlet düzenini dini esaslara göre yürütmeyi amaçlayan dinsel hareket. devamı...
 • Caelotherapy: dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu. devamı...
 • Kadir Sınıfıkadir.m: Yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek. İlk tanımını Hipparchus yapmıştır. Buna göre, çıplak gözle görülen yıldızlar birinci kadirden (m = 1), en sönükleri de altıncı kadirden (m = 6) kabul edilmiş, aradakiler de azalan parlaklığa göre sınıflandırılmıştır. Işınım yeğinliği ölçüsüne dayanan parlaklık tanımı da aynı adı taşır, aynı sırada gider; fakat ışıköiçümü kanunlarına göre ölçülür ve devamı...
 • Delusionary: Kuruntusal, yanlışŸ inançlara sahip olan, illüzyon gösteren, illüzyona neden olan devamı...
 • Delusional: Kuruntusal, yanlışŸ inançlara sahip olan, illüzyon gösteren, illüzyona neden olan devamı...
 • Boşinanççılık: Birçok toplumda görülen boşinançlara bağlılık durumu, bk. boşinanç. krş. gelenekçilik. devamı...

Heterodox ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.