heterospor sözlük anlamı nedir?


Sözlükte heterospor kelimesinin manası:

  1. (Yun. heteros: diğer; sporos: tohum) Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar.
  2. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar.

heterospor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları