Hev ne demek?

Türkçe sözlüklerde "HevÂ" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "HevÂ" ne demek?

 1. Kişinin nefsi, arzusu, isteği.

 2. İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.

Hev nedir? İlişkili sözcükler

 • Hevesatı Nefsaniye: Nefsin hevesleri, arzuları ve kötü istekleri. (Osmanlıca’da yazılışı: hevesât-ı nefsâniye) devamı...
 • Hev: Himmet. devamı...
 • Inclination: Eğiklik, eğilim, eğilme, beğeni, heves, eğim, eğim açısı, meyil Meyil, eğilim, yatma devamı...
 • Heveskar: Hevesli, amatör. Hevesli, amatör Örnek: Resme başlayan bir heveskârın yapacağı şeyler. S. F. Abasıyanık Bk. özenci sinemacı devamı...
 • Unhealthy: Sıhhatsiz, sıhhati bozuk Sıhhate zararlı fena devamı...
 • The Wind Was Taken Out Of His Sails: Rüzgar yelkenlerini indirdi, aniden ondan daha fazla hoşŸlanmamaya başŸladı, isteğŸi onu terketti, arzusu geçti devamı...
 • Sevda: Güçlü sevgi, aşk Örnek: Ne şair yaş döker ne âşık ağlar / Tarihe karıştı eski sevdalar. F. N. Çamlıbel Aşırı ve güçlü tutku, istek. Aşk, sevgi. devamı...
 • şıra Dalyanı: Kıyı germesi, köstek, döşeme, etek ve hazneden oluşan, ağ havuzu kapatma düzeni olan, köstek-hazne arası yaklaşık 104-144 m olan ağ dalyan. devamı...
 • Imamı Caferi Sadık: (Hi: 83-148) Hazret-i Ali’nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere’de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir’in soyundandır. Manevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: “Kim nefsi için nefsi ile mücahede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile mücahede ederse, Allah’a kavuşur.” Eimme-i İsna Aşerin altıncısıdır. (K.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı ca’fer-i devamı...
 • şehvetli: Cinsel isteği olan, kösnül Örnek: Kadını âdeta şehvetli ve anormal bir zevkle, değil erkek, hatta kızlar bile seyrediyordu. H. E. Adıvar Aşırı isteği olan. devamı...

Hev ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.