Hibridoma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hibridoma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hibridoma" ne demek?

 1. Sadece melez hücre grubunda, özellikle B ya da T lenfositlerinin miyeloma hücreleri ile birleşmesi ile oluşan, sürekli kontrolsuz bir şekilde antikor ya da T hücresi reseptörleri meydana getiren, genellikle monoklonal antikor oluşturan hücreler olarak da bilinen hücreler.

Hibridoma nedir? İlişkili sözcükler

 • Sperma Ana Hücresi: Erkek eşeylik organında atmıkları oluşturan ana hücre. (Yun. sperma: tohum; gonos: yavru) Erkek eşey organında spermaları meydana getiren ve mitoz bölünme kabiliyeti olan hücreler. Spermatogonyum. devamı...
 • Antijen: İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde. Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde. devamı...
 • Endorfinler: Bağırsak, beyin ve hipofiz bezinde meydana gelen, opyum reseptörlerine bağlanarak uyuşturucu maddeyi taklit eden, enkefalinlerle beraber endojen opyumlar olarak da bilinen bir grup peptit. devamı...
 • Monoklonal Antikor: (Yun. monos: tek; klon: dal) B hücrelerinin tek bir klonundan meydana getirilen antikor. Hepsi tek bir antijen için spesifik olan birbirinin aynı antikor moleküllerinden oluşan bir populasyon oluştururlar. Bilimsel araştırma ya da ticarî amaçla hibridoma hücre kültürlerinden meydana getirilirler. Bilimsel ya da tıbbî tanılarda fevkalâde spesifik ajanlar olarak makromoleküllerin, virüslerin vb.nin tayininde kullanılır. devamı...
 • Blastomer: (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. devamı...
 • Diasilgliserol: Spesifik büyüme faktörleri, hormonlar ya da nörotransmitterle (birinci haberciler) hücre yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasına cevap olarak zardaki fosfatidilinozitoldan, fosfolipaz C’nin faaliyeti ile meydana gelen ve protein C kinazı aktive eden hücre içindeki ikinci haberci madde. devamı...
 • Diasilgliserol: Spesifik büyüme faktörleri, hormonlar ya da nörotransmitterle (birinci haberciler) hücre yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasına cevap olarak zardaki fosfatidilinozitoldan, fosfolipaz C’nin faaliyeti ile meydana gelen ve protein C kinazı aktive eden hücre içindeki ikinci haberci madde. devamı...
 • Telyum: Pas mantarlarında telötosporları meydana getiren hücreler grubu. devamı...
 • Cesar Milstein: (1927-2002) monoklonal antikor üretimi için gelişŸtirdiğŸi teknik başŸarısıyla 1984 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nün ortak sahibi Anglo-Arjantinli bir bağŸışŸıklık uzmanı devamı...
 • Immünojen Belirleyici: Antijenik determinant. Antijen molekülü üzerinde bulunan, antikor veya duyarlı lenfosit üzerindeki özgün reseptörlerle bağlanarak antikor veya lenfositin özgünlüğünü belirleyen bölge, antijenik determinant, epitop. devamı...

Hibridoma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.