Hidrant ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hidrant" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidrant" ne demek?

 1. (Yun. hydor; su; anthos: çiçek) Hidrozoon kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey.

 2. Hidrozoon kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey.

 3. Bk. su ağzı

Hidrant nedir? İlişkili sözcükler

 • Anteridyum: (Yun. anthos: çiçek; idion: küçültme eki) Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda erkek gametleri oluşturan kısa, silindirik yapıdaki kese. Çiçeksiz bitkiler ve mantarlarda bulunan bir veya iki sperm üreten özelleşmiş hücreden oluşan devamı...
 • Sarmal Tepkime: Bir birey ya da toplumsal kümenin açık eyleminin başka birey ya da kümeleri karşılık vermeye itmesi, bu karşılığın da ilk eylemi yapan birey ya da kümeyi başka karşılık eylemlerde bulunmaya itmesi ve bu sürecin böylece süregitmesi olgusu. devamı...
 • Sönosark: Mercan kolonilerinde, bütün koloniyi dıştan saran ince örtü. Mercan kolonilerinde, bütün koloniyi dıştan saran örtü. devamı...
 • çürükçül Beslenme: (Yun. sapros: çürümüş, zoon:hayvan) Ölmüş yada kokmuş organik maddelerle beslenme durumu. Bir hayvanın çevresinde bulunan çözünmüş tuzları ve basit organik maddeleri absorbe ederek beslenmesi. devamı...
 • Fert: Birey Örnek: Mustafa Kemal bir fert değil, bir timsaldir. Y. K. Beyatlı Bk. birey devamı...
 • Toplumsal Bağımlılık: Astlık-Üstlük ilişkilerine yol açan ve kimi birey ya da kümeleri başka birey ya da kümeler karşısında etkisiz bırakan durum. devamı...
 • Bireyleşmek: Birey durumuna gelmek, birey özelliği kazanmak. devamı...
 • Bireyleşmek: Birey durumuna gelmek, birey özelliği kazanmak. devamı...
 • Genotip Frekansı: Bir genotipteki birey sayısının, populasyondaki toplam birey sayısına oranı. devamı...
 • Ototrof Beslenme: Organizmanın inorganik maddelerden kendisi için gerekli organik bileşikleri üretmesi. Sentez için gerekli enerji kimyasal yolla sağlanıyorsa kemoototrof beslenme, güneş ışığından sağlanıyorsa yani fotosentez söz konusu ise fotoototrof beslenme (holofitik beslenme) olarak adlandırılmaktadır. devamı...

Hidrant ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.