Hidrat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hidrat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidrat" ne demek?

 1. Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik.

 2. Sodyum sülfat heptahidratta (Na2SO

 3. 7H2O) olduğu gibi, bir veya daha çok kristal suyu içeren bir kristal bileşik.

 4. H2So

 5. H2O veya [Zn(H2O)6]2+’da olduğu gibi, moleküle bağlı su içeren bileşik.

Hidrat nedir? İlişkili sözcükler

 • Tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. devamı...
 • Hidrat Izomeri: Hidratlı kristallerde yapıya bağlı olarak ortaya çıkan ve aynı mol sayısında su içirdikleri halde bir kurutucu ile karşılaştıklarında farklı mol sayısında su kaybeden bileşiklerin izomerliği. Örnek olark, Krom(III)klorür hekzahidrat (Cr6H2O) bileşiği. [Cr(H2O)6]Cl3 mor, [Cr(H2O)5]Cl2.H2O yeşil, [Cr(H2O)4]Cl.2H2O koyu yeşil, hidrat izomerlerine sahiptir. devamı...
 • Sds Page Tekniği: Sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jel elektroforezi. Tek bir polipeptit zincirinin molekül ağırlığının tayininde kullanılan, merkaptoetanol varlığında, nötr pH’da, sodyum dodesil sülfat ile oligomerik proteinlerin çözülmesine dayanan bir teknik. devamı...
 • Hidrür: Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi. Sodyum hidrür (NaH)’de olduğu gibi, hidrojenin, elektropozitif bir metalle verdiği H- anyonu içeren bileşiği. devamı...
 • Imit: . R2NH’de olduğu gibi , NH grubu içeren bir bileşik veya bir ikincil amin . Asit anhidritde O yerine -NH grubunun geçmesiyle oluşan bileşik. devamı...
 • Zeolit: Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat. devamı...
 • Simetri: İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım. Bakışım. devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • Stearat: Formülü C17H35COOM olan, M, C17H35COONa, sodyum stearatda olduğu gibi bir katyon ise stearik asit tuzuna veya (M, C17H35COOCH3, metil stearatda olduğu gibi bir radikal ise stearik asit esterine verilen ad. Sodyum ve potasyum stearatlar sabunun yapısında bulunur. devamı...
 • Gowereriyiği: Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan bir eriyik. Bileşimi; sodyum sülfat: 8. 0 g, sodyum klorür: 1.8 g, nötral gliserin: 30 ml, metil menekşesi: 0.025 g, saf su: 160.0 ml, alyuvar sulandırma eriyikleri. devamı...

Hidrat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.