hidrat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hidrat kelimesinin manası:

  1. Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik.
  2. Sodyum sülfat heptahidratta (Na2SO
  3. 7H2O) olduğu gibi, bir veya daha çok kristal suyu içeren bir kristal bileşik.
  4. H2So
  5. H2O veya [Zn(H2O)6]2+'da olduğu gibi, moleküle bağlı su içeren bileşik.

hidrat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları