Hidremi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hidremi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidremi" ne demek?

 1. Hemoglobin miktarı ve şekilli elemanların serum miktarına göre azalmasına neden olacak düzeyde, kanın aşırı derecede sulanması.

Hidremi nedir? İlişkili sözcükler

 • Hipoepinefrinemi: Kandaki epinefrin miktarının anormal derecede azalması. devamı...
 • Hipoalbüminemi: Kanın albümin miktarının normalin altına düşmesi. Kolloit ozmatik basıncın düşmesine neden olur. Kanda albumininin anormal olarak azalması. devamı...
 • Deflatör: Bk. indirgeyici Deflatör, deflasyona neden olan bir şŸey (tedavüldeki para miktarında azalma, satın alma gücünün artması, fiyatların düşŸmesi) devamı...
 • Deflatör: Bk. indirgeyici Deflatör, deflasyona neden olan bir şŸey (tedavüldeki para miktarında azalma, satın alma gücünün artması, fiyatların düşŸmesi) devamı...
 • Semptomatik Poliglobuli: Hayvanın uzun süre susuz kalması veya su içememe nedeniyle su alımının azalması, ishal, kusma, aşırı terleme, fazla idrar yapma gibi organizmada fazla miktarda sıvı kaybına neden olan hastalık hallerinde ve su içmesini ve emiliminin engellenmesi sonucu ve şok olaylarında ortaya çıkan ve kan hacminin azalması, buna karşın hematokrit değer, alyuvar sayısı ve hemoglobin miktarının artışıyla devamı...
 • Pansitopeni: Tüm göze azlığı Kanın tüm biçimli elemanlarının üretiminin aşırı derecede baskılanması. Kemik iliği, lenf yumruları ve dalağın işlevlerini baskılayan radyasyon, trikloretilen, nitrofuran bileşikleri ve eğrelti otu gibi zehirlenmelerde görülür. Anemi, devamı...
 • Oligemi: Kan hacminin azalması veya yetersizliği. Akut kanamalarda olduğu gibi hemoglobin ve plazma miktarının azalması, oligohemi. devamı...
 • Terapötik Geçimsizlik: Biri diğerinin fizyolojik veya farmakolojik antagonisti olan ilaçları veya biri diğerini akut zehirlenmeye veya ölüme neden olacak derecede potansiyalize eden ilaçların aynı tedavi programında kullanılması sonucu oluşan geçimsizlik. devamı...
 • Nöromusküler Parezis: Vücuttaki iyonize kalsiyum miktarının azalması nedeniyle sinir uyarılarının kas tellerine geçişinin zorlaşması ve kas gerginliğinin azalması sonucu biçimlenen yarı felç durumu. devamı...
 • Dechloridation: Vücuttaki klorür miktarının azalması, vücuttaki tuzlar seviyesinin azalması devamı...

Hidremi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.