Hidremik ödem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hidremik ödem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidremik ödem" ne demek?

 1. Hidremi sonucu kılcal dolaşımda hidrostatik, onkotik ve ozmotik basınç arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanan ödem. Hidremik ödemler ağrısız ve hamur kıvamındadır.

Hidremik ödem nedir? İlişkili sözcükler

 • çevre Kirliliği: Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması. Ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır devamı...
 • Kararsız Denge: Denge durumundaki cismin küçük bir yer değiştirmesiyle bozulan denge. En ufak bir kuvvetin etkisiyle devinmeye geçen cisimlerin durgunluğu; bir küre üzerinde duran başka bir kürenin hali. devamı...
 • Kararlı Denge: Bir güç etkisiyle hareket ettikten sonra gene aynı duruma gelen cisimlerin konumu. Küçük kuvvetlerin etkisinde, konumunu koruyan cisimlerin durgunluğu; çabucak bozulmayan denge; masa üzerine konmuş bir kitabın duruşu. devamı...
 • Miksödem Koması: Doberman ırkı köpeklerde uzun süren veya şiddetli seyreden hipotiroidizm olgularına bağlı dolaşım bozukluklarından kaynaklanan ve genellikle ölümle sonuçlanan koma. devamı...
 • Camcı Macunu: Cam ile çerçeve arasındaki aralıkları kapatmakta kullanılan ve kaba üstübeçle bezir yağından yapılan hamur. Üstübeçle bezir yağının karışmasından yapılan ve su sızmasını önlemek için kullanılan hamura benzeyen bir madde. devamı...
 • Beyna: “iki el arasındaki sevgi” anlamındadır. kuran’ da yer alan bir kelimedir. devamı...
 • Eğitilebilir: Anlık gelişimi bakımından geri olan çocuklar arasında sınırlı da olsa bir okul öğrenimi gücü gösterenler. (Genel olarak Z. B.’leri 50-75 arasındadır.) devamı...
 • Kalıtsal Anjiyoödem: Komplement-1 esterazı baskılayan enzimin eksikliğinden kaynaklanan, deride ödem ve kurdeşen benzeri değişimlerle belirgin, insanlarda görülen kalıtsal hastalık, kalıtsal anjiyonörotik ödem. devamı...
 • Metallerin Yorulması: Metallerin, belli dönüşül bir zorlama ile yinelenen gerginliklerden ve buzsul yapının bozulmasından kaynaklanan yıpranımları. Metallerin, belli dönüşül bir zorlama ile yinelenen gerginliklerden ve buzsul yapının bozulmasından kaynaklanan yıpranımları. devamı...
 • Yuvarsal Sapınç: Mercek kıyılarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru. Mercek kıyılarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru. devamı...

Hidremik ödem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.