hidrobiyoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hidrobiyoloji kelimesinin manası:

  1. Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı.
  2. Bu bilimle ilgili.
  3. (Yun. hydor: su; bios: hayat; logos: bilim) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı.
  4. Sucul canlıları inceleyen bilim dalı.

hidrobiyoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları