Hidrobiyoloji ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hidrobiyoloji" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidrobiyoloji" ne demek?

 1. Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı.

 2. Bu bilimle ilgili.

 3. (Yun. hydor: su; bios: hayat; logos: bilim) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı.

 4. Sucul canlıları inceleyen bilim dalı.

Hidrobiyoloji nedir? İlişkili sözcükler

 • Radyobiyoloji: X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji. (Yun. bios: hayat; logos: bilim) X ışınları gibi zararlı ışınların canlı hücreler ve organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Kriyobiyoloji: (Yun. kryos: buz; bios: hayat; logos: bilim) Hücre ve dokuları dondurarak inceleyen bilim dalı. Canlılar üzerinde so–güg–un etkilerini ve canlıların so–güg–a karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Biyospeleoloji: (Yun. bios: hayat; spelaion: mağara; logos: bilim) Mağarada yaşayan organizmaları inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Termobiyoloji: (Yun. therme: sıcaklık; bios: hayat; logos: bilim) Termal enerjinin her türlü canlı organizma ve biyolojik molekül üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Biyostatik: (Yun. bios: hayat; statos: sabit, durgun) Canlı organizmaların yapısının görevi ile ilişkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. devamı...
 • Bitki Biyolojisi: (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji. devamı...
 • Bitki Biyolojisi: (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji. devamı...
 • Vital: Yaşamsal Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. devamı...
 • Biyoenerjetik: (Yun. bios: hayat; energia: faaliyet) Bir ekosistemde enerji akışı. Canlı organizmalarda enerji değişmelerinin incelenmesi. Canlı hücrelerde enerjinin açığa çıkması, dönüşümü, depolanması ve kullanılmasını inceleyen enerji bilimi. devamı...

Hidrobiyoloji ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.