Hidrodinamik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hidrodinamik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidrodinamik" ne demek?

 1. Sıvıya batırılmış katı cisimler üzerinde, onların hareketiyle ilgili olarak sıvıların gösterdiği direnci ve sıvıların hareketini inceleyen bilim dalı.

 2. Bu bilimle ilgili.

 3. Sıvıların, özellikle suyun mekanik özelliklerini araştıran çalışma alanı.

Hidrodinamik nedir? İlişkili sözcükler

 • Kinetik: Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Genel Dil Bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle devamı...
 • Hücre Bilimi: Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. devamı...
 • Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. devamı...
 • Hidrolik: Su ile ilgili. Su veya başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, cendere vb.). devamı...
 • Farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi devamı...
 • Farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi devamı...
 • Kinesic: Beden dilini inceleyen bilime ait veya ilgili, vücut dilinin iletişŸim aracı olarak incelenmesi ile ilgili devamı...
 • Kinesic: Beden dilini inceleyen bilime ait veya ilgili, vücut dilinin iletişŸim aracı olarak incelenmesi ile ilgili devamı...

Hidrodinamik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.