hidroklorik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hidroklorik asit kelimesinin manası:

  1. Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl).
  2. Tuzruhu
  3. Hidrojen kloroür, HCl, gazının sudaki çözeltisi. Derişik hidroklorik asit en az %35 HCl derişimindedir, renksiz, uçucu, yoğunluğu 1,18 g/mL olan %37'lik HCl, dumanlı hidroklorik asit olarak bilinir. Klorür asidi, tuz ruhu, muriatik asit.
  4. Dağlama, paklama ve temizleme çözeltilerinde çok kullanılan hidrojen klorürün sudaki çözeltisi; renksiz, yenimsel özellikteki asit: HCI.

hidroklorik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları