hidroksit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hidroksit kelimesinin manası:

  1. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.
  2. Oh- iyonu içeren bileşik. Genel olarak metal hidroksitleri (MOH) bazik, ametal hidroksitleri (NOH, RCOOH, ROH) asidiktir.

hidroksit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları