Hidroliz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hidroliz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidroliz" ne demek?

 1. Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime.

 2. Bk. suylakesim

 3. (Yun. hydor: su; lyein: çözülmek) Su ile parçalanma; bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H ve diğerine OH grubunun eklenmesi.

 4. Zayıf asit ve baz tuzlarının su ile tepkimeye girerek asit veya baz özelliği göstermesi.

 5. Organik bileşiklerin su ile tepkimeye girerek parçalanmaları.

 6. Hidroliz, nötralleşme tepkimelerinin zıttıdır. Hidrolizle, nişastadan glukoz, sakkarozdan glukoz ve fruktoz, yağlardan yağ asitleri ve gliserin, çeşitli tuz iyonlarından asitler, bazlar ve kompleks iyonlar meydana gelir.

 7. Bir molekülün kovalent bağlarının su eklenmesiyle parçalanarak ayrılan kısımların birine hidrojen ve diğerine hidroksil grubunun eklenmesi.

 8. Yem maddelerinin seyreltik asitler, alkaliler veya enzimlerin katalizatörlüğünde suyla reaksiyonu. Elementlerin suda kendini meydana getiren bileşiklere ayrılması.

 9. Bir molekülün kovalent bağlarının suyla parçalanarak ayrılan kısımların birine H ve diğerine OH grubunun eklenmesi, suyla parçalanma.

Hidroliz nedir? İlişkili sözcükler

 • Konformasyon: Bk. konoluşum Bir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. Birkonformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur. devamı...
 • Transferaz: Bir atom grubunun bir molekülden diğer moleküle aktarılmasını katalizleyen herhangi bir enzim. Bir atom grubunun bir molekülden diğerine aktarılmasını katalizleyen enzim. devamı...
 • Kovalent Modifikasyon: Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. devamı...
 • Misel: Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm. Mantarlarda ipliksi yapıdaki talluslar.miselyum devamı...
 • Deaminasyon: Bir molekülden amino grubunun çıkanlması. Bir molekülden amino grubunun çıkarılması. devamı...
 • Metilasyon: Nükleotit dizisinde G bazından önce gelen sitozinin beşinci C atomuna metil grubunun bağlanması; bir bileşiğe metil grubunun bağlanması. Herhangi bir molekülün yapısına metil grubunun katılması olayı. devamı...
 • Difüzyon: Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri. Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi. devamı...
 • Kolaylaştırılmış Difüzyon: Yoğunluk derecesine göre molekül ve iyonların, enerji harcamaksızın, bir taşıma sistemi ile zardan taşınması. İlaç veya benzeri madde moleküllerinin yüksek yoğunlukta oldukları taraftan düşük yoğunlukta bulundukları tarafa taşıyıcılara bağlanarak enerji devamı...
 • Fosforilasyon: Bir moleküle fosfat grubu eklenmesi. Bir gruba fosfat grubu eklenmesi. devamı...
 • Polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz devamı...

Hidroliz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.