hidrosfer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hidrosfer kelimesinin manası:

  1. Su yuvarı.
  2. (Yun. hydor: su; sphaira: küre) Yeryüzündeki denizleri, gölleri, akarsuları ve taban sularını kapsayan bölge.
  3. Okyanuslar, göller ve akarsuların oluşturduğu, yer yüzeyinin kütlece %85,8 oksijen, %10,7 hidrojen, %2,1 klor, %1,1 sodyum bileşenlerine sahip sıvı kısmı.
  4. Yerküredeki tüm su kaynaklarının oluşturduğu tabaka.

hidrosfer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları