Hidrür ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hidrür" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hidrür" ne demek?

 1. Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi.

 2. Sodyum hidrür (NaH)’de olduğu gibi, hidrojenin, elektropozitif bir metalle verdiği H- anyonu içeren bileşiği.

Hidrür nedir? İlişkili sözcükler

 • Iyodür: İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim. Hidroiyodik asitten (HI) oluştuğu düşünülebilen, 1 yükseltgenme basamağında iyot içeren KI veya NaI gibi bir bileşik. devamı...
 • Hidrat: Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik. Sodyum sülfat heptahidratta (Na2SO devamı...
 • Sodyum Hidrür Süreci: 370°C-400°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanan kabuksuzlama işlemlerinde uygulanan ve çözelti bileşiminde, tepkime sağlayıcı olarak sodyum hidrür (NaH) kullanılan süreç. devamı...
 • Ağır Metaller: Görüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, bakır, demir, altın ve gümüş gibi, özgül ağırlıkları genellikle 4 gr/cm³den büyük olan metaller. Görüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, bakır, demir, devamı...
 • Potasyum Sülfür: Kükürtlü hidrojenin potasyum hidroksite etkimesiyle oluşan birleşik (KHS). devamı...
 • Imit: . R2NH’de olduğu gibi , NH grubu içeren bir bileşik veya bir ikincil amin . Asit anhidritde O yerine -NH grubunun geçmesiyle oluşan bileşik. devamı...
 • Kalsiyum Hidrür: Formülü CaH2 olan, saf halde beyaz kristal, Hidromet prosesi ile krom, titan ve zirkonyum eldesinde ve organik sentezlerde kullanılan suda ç devamı...
 • Baryum Hidrür: Formülü BaH2, mol kütlesi 139,3 g, e.n. devamı...
 • Bileştirme: Bileştirmek işi. Kimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.) devamı...
 • Heavy Metals: AğŸIr metaller, ağŸır olan metaller (demir bakır vs gibi) devamı...

Hidrür ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.