hipertonik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hipertonik kelimesinin manası:

  1. Aşırı gerimli
  2. (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm'den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı suyun hücreden çıkışına sebep olan ortam.
  3. Kandan daha yüksek osmotik basınca sahip olan çözelti.
  4. Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından yüksek olan.
  5. Vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip olan.

hipertonik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları