hipotonik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hipotonik kelimesinin manası:

  1. Az gerimli
  2. (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun hücreye girişine sebep olan ortam.
  3. Kandan daha düşük osmotik basınca sahip olan çözelti.
  4. Zaaf, iradesizlik veya normal kas gücünden daha az olma.
  5. İzotonik bir sıvıdan daha düşük ozmotik basınca sahip olan.
  6. Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük.
  7. Vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip.

hipotonik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları