Hipotonik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hipotonik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hipotonik" ne demek?

 1. Az gerimli

 2. (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun hücreye girişine sebep olan ortam.

 3. Kandan daha düşük osmotik basınca sahip olan çözelti.

 4. Zaaf, iradesizlik veya normal kas gücünden daha az olma.

 5. İzotonik bir sıvıdan daha düşük ozmotik basınca sahip olan.

 6. Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük.

 7. Vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip.

Hipotonik nedir? İlişkili sözcükler

 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Hipotonik Sulandırıcı: Basıncı izotonik eriyik basıncından düşük, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip eriyik. devamı...
 • Izotonik: Eş yoğunluklu (Yun. isos: eş; tonos: ton) Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. devamı...
 • Hipotonik çözelti: Hücre içeriğinden daha az çözünmüş tanecik içeren bir çözelti. devamı...
 • Hipotonik Dehidratasyon: Organizmanın sudan daha çok elektrolit kaybetmesiyle oluşan dehidrasyon. devamı...
 • Hipotonik Hiperhidratasyon: Organizmanın gereğinden çok miktarda suyla yüklenmesi sonucu hücre dışı sahada hacim artışıyla ilişkili hipotoni oluşması. devamı...
 • Hipertonik çözelti: Basıncı izotonik eriyik basıncından yüksek, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip eriyik devamı...
 • Isotonic: Osmotik basınçları eşit olan Eş aralıklı. devamı...
 • Doymamış çözelti: Verilen koşullarda çözebileceğinden daha az çözünen taşıyan çözelti. Doyma noktasına ulaşmamış olan çözelti. devamı...
 • Ikiye Bölünme: Hücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli. Hücrenin aynı kromozomlara sahip iki kısma bölünmesi. devamı...

Hipotonik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.