hippi nedir

Hippi Nedir?

Hippi, 1960’larda ortaya çıkan ve 1970’lere kadar devam eden bir karşı kültür hareketidir. Hippi hareketi, savaş karşıtlığı, çevre korumacılığı, özgür aşk ve barış gibi değerleri savunuyordu. Hippiler, uzun saçları, renkli kıyafetleri ve özgür ruhlarıyla tanınıyorlardı.

Hippi Hareketinin Kökenleri

Hippi hareketi, 1960’ların başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktı. Bu dönemde, Vietnam Savaşı, ırk ayrımcılığı ve çevre kirliliği gibi birçok sorun yaşanıyordu. Hippi hareketi, bu sorunlara karşı bir tepki olarak ortaya çıktı.

Hippi hareketinin öncüleri arasında, Allen Ginsberg, Jack Kerouac ve William S. Burroughs gibi Beat kuşağı yazarları yer alıyordu. Bu yazarlar, özgürlük ve bireysellik gibi değerleri savunuyorlardı. Hippi hareketi, ayrıca, Bob Dylan, Joan Baez ve Janis Joplin gibi folk ve rock müzisyenlerinden de etkilendi.

Hippi Hareketinin Değerleri

Hippi hareketi, savaş karşıtlığı, çevre korumacılığı, özgür aşk ve barış gibi değerleri savunuyordu. Hippiler, Vietnam Savaşı’na karşı protesto gösterileri düzenliyorlardı. Ayrıca, çevre kirliliğine karşı mücadele ediyorlardı. Hippiler, özgür aşkı savunuyorlardı ve cinsel özgürlük konusunda daha liberal bir tutuma sahiptiler. Hippiler, ayrıca, barışın önemini vurguluyorlardı ve dünyada barışın sağlanması için çalışıyorlardı.

Hippi Hareketinin Yaşam Tarzı

Hippiler, özgür ruhlu ve maceraperest bir yaşam tarzına sahiptiler. Uzun saçları, renkli kıyafetleri ve özgür ruhlarıyla tanınıyorlardı. Hippiler, genellikle komünlerde veya ortak evlerde yaşıyorlardı. Ayrıca, seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorlardı.

Hippi Hareketinin Etkisi

Hippi hareketi, 1960’ların ve 1970’lerin kültürüne önemli bir etki bıraktı. Hippi hareketi, savaş karşıtlığı, çevre korumacılığı ve özgür aşk gibi değerleri yaygınlaştırdı. Ayrıca, hippi hareketi, müzik, moda ve sanat gibi alanlarda da önemli bir etki bıraktı.

Hippi Hareketinin Sonu

Hippi hareketi, 1970’lerin ortalarında sona erdi. Bunun birkaç nedeni vardı. Birincisi, Vietnam Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte, hippi hareketinin en önemli hedeflerinden biri ortadan kalktı. İkincisi, hippi hareketinin içindeki bölünmeler ve çatışmalar, hareketin zayıflamasına yol açtı. Üçüncüsü, hippi hareketinin değerleri, giderek daha fazla eleştiriye maruz kaldı.

Hippi Hareketinin Mirası

Hippi hareketi, sona ermiş olsa da, mirası bugün hala devam ediyor. Hippi hareketinin değerleri, birçok insan tarafından hala savunuluyor. Ayrıca, hippi hareketinin müzik, moda ve sanat gibi alanlarda bıraktığı etki, bugün hala görülebiliyor.


Yayımlandı

kategorisi