Hire System ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hire System" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hire System" ne demek?

 1. Taksit sistemi, taksitli sistem

Hire System nedir? İlişkili sözcükler

 • Barter System: Takas sistemi, değŸişŸ tokuşŸ sistemi, mübadele sistemi, insanların veya şŸirketlerin para kullanmadan mal ve hizmet ticareti yaptıkları sistem devamı...
 • Immune System: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem devamı...
 • Immune System: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem devamı...
 • Backup System: Yedekleme sistemi, destek sistemi, bir bilgisayar çökmesi durumunda veri korumasına ve yeniden kurulmasına olanak sağŸlayan sistem devamı...
 • Nec System Technologies, Ltd.: Nec Sistem Teknolojileri şžirketi, teknoloji öncüsü Japon sistemi devamı...
 • Adversary System: Mücadeleci sistem, ihtilaf halindeki iki tarafın bir davayı tartışŸtıkları hukuk sistemi (örneğŸin, savunma ve zulüm) devamı...
 • Transducer: Enerjiyi bir sistemden başka bir sisteme nakleden cihaz, iletme sistemi. Güç çevirici, enerji aktarımı yapan sistem devamı...
 • Hire Purchase: Taksitle satış, taksit devamı...
 • Feudal System: Feodal sistem, köylülerin savaşŸ zamanında hizmet eden lordlar tarafından korunduğŸu ortaçağŸ Avrupası’nın siyasi ve sosyal sistemi devamı...
 • Health Care System: SağŸLık hizmetleri sistemi, sağŸlık hizmetleri, belirli bir halka tıbbi hizmet sunan kapsamlı bir sistem devamı...

Hire System ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.