Hırkai Saadet Dairesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hırkai Saadet Dairesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hırkai Saadet Dairesi" ne demek?

 1. İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) sonra İstanbul’a getirilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet dairesi)

Hırkai Saadet Dairesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Hırkai Saadet: Cenab-I Peygamber’in (A.S.M.) İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda gümüş sandık içinde muhafaza edilen hırkasıdır. Mısır’ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer emanat-ı mübareke ile beraber Yavuz Sultan Selim Han’a hediye edilmiştir. Hırka-i Şerif de denir. (O.T.D.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet) devamı...
 • Nöbetlik Voynuk: Görev yapmak üzere İstanbul’a getirilmiş olan voynuk. devamı...
 • Astanei Saadet: Saadet eşiği. Sultan sarayı, İstanbul. (Osmanlıca’da yazılışı: astâne-i saâdet) devamı...
 • Hızır Bey: istanbul’un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan türk alimi ve şairi devamı...
 • Fethi Kostantiniyye: İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethi. (Osmanlıca’da yazılışı: feth-i kostantiniyye) devamı...
 • Kabul Kredisi: Kabulün vadesinden önce poliçeyi kabul eden bankaya belirli bir tarihte belirli bir tutarın ödeneceğine dair anlaşmadan sonra bankanın açtığı kredi. Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre devamı...
 • Caused By: Tarafından meydana getirilmişŸ, – tarafından neden olunmuşŸ, – tarafından indüklenmişŸ devamı...
 • Maslahatı Mürsele: Şeriat tarafından ne itibar ve ne de ibtal ve ilga edildiği malum olmayan bir mes’elenin maslahat üzere fakihler tarafından hükümlendirilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: maslahat-ı mürsele) devamı...
 • Mukaddesat: Kutsal sayılan her türlü inanç ve davranışlar. (Mukaddes. C.) Kudsi olanlar. Mukaddes olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mukaddesât) devamı...
 • Ittihadı Muhammedı Cemiyeti: Süheyl Paşa, Mehmed Sadık, Ferik Rıza Paşa, Derviş Vahdeti ve arkadaşları tarafından İstanbul’da 5 nisan 1909 tarihinde kurulan bir cemiyettir. (Osmanlıca’da yazılışı: ittihad-ı muhammedî cemiyeti) devamı...

Hırkai Saadet Dairesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.