Hırzı Binefsihı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hırzı Binefsihı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hırzı Binefsihı" ne demek?

 1. İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkan, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.) (Osmanlıca'da yazılışı: hırz-ı binefsihî)

Hırzı Binefsihı nedir? İlişkili sözcükler

 • Kıyamı Binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) devamı...
 • Hırzı Can: Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak. (Osmanlıca’da yazılışı: hırz-ı can) devamı...
 • Hırzı Can: Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak. (Osmanlıca’da yazılışı: hırz-ı can) devamı...
 • Hırzı Bigayrihı: Aslında eşya saklamaya mahsus olmayan, izin almadan girilebilen ve konacak malların yanında muhafızı olan yer. (Yol, mescid, meydan gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: hırz-ı bigayrihî) devamı...
 • Baglike: Çuvalımsı, çuval gibi, çuvala benzeyen, çuval benzeri devamı...
 • Chest: Sandık, kasa, göğüs kafesi, kutu; göğüs Göğüs devamı...
 • Coffer: Tavan süslemek Sandık, kasa, kutu devamı...
 • Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü Örnek: Mahkemenin hangi süre içinde başlaması gerektiğine dair bir kayıt da yoktu mevzuatta. Ç. Altan Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar. devamı...
 • ırz: Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti Örnek: Bekçiye mahalle, ırzını, namusunu, malını canını tereddütsüz teslim edebilirdi. S. Ayverdi devamı...
 • Gömme Dolap: Duvarın içine yerleştirilmiş dolap, yerli dolap. Yapının duvarlarında bırakılan boşluk ölçüsüne göre yapılan ve orada kullanılan dolap. devamı...

Hırzı Binefsihı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.