hısımlık nedir

Hısımlık Nedir?

Hısımlık, iki veya daha fazla kişi arasında kan bağı veya evlilik yoluyla oluşan ilişkidir. Hısımlık, insanların birbirleriyle olan yakınlık derecesini belirler ve çeşitli hak ve yükümlülükleri beraberinde getirir.

Hısımlık Türleri

Hısımlık, iki ana türde sınıflandırılır:

 • Kan bağı hısımlığı: Bu tür hısımlık, iki veya daha fazla kişinin ortak bir atadan gelmesiyle oluşur. Kan bağı hısımlığı, doğum yoluyla veya evlat edinme yoluyla kazanılabilir.
 • Evlilik yoluyla hısımlık: Bu tür hısımlık, iki kişinin evlenmesiyle oluşur. Evlilik yoluyla hısımlık, boşanma veya ölümle sona erer.

Hısımlık Dereceleri

Hısımlık derecesi, iki veya daha fazla kişi arasındaki yakınlık derecesini belirler. Hısımlık derecesi, ortak atadan kaç kuşak uzakta olunduğuna göre hesaplanır.

 • Birinci derece hısımlık: Bu derece, iki kişinin ortak bir ebeveyni olması durumunda oluşur. Birinci derece hısımlar arasında kardeşler, anne-baba ve çocuklar yer alır.
 • İkinci derece hısımlık: Bu derece, iki kişinin ortak bir büyükanne veya büyükbabası olması durumunda oluşur. İkinci derece hısımlar arasında kuzenler, amcalar, teyzeler, yeğenler ve torunlar yer alır.
 • Üçüncü derece hısımlık: Bu derece, iki kişinin ortak bir büyük büyükbabası veya büyük büyük annesi olması durumunda oluşur. Üçüncü derece hısımlar arasında kuzenlerin çocukları, amcaların ve teyzelerin çocukları, yeğenlerin çocukları ve torunların çocukları yer alır.

Hısımlığın Hak ve Yükümlülükleri

Hısımlık, çeşitli hak ve yükümlülükleri beraberinde getirir. Bu hak ve yükümlülükler, hısımlık derecesine göre değişebilir.

 • Miras hakkı: Hısımlar, miras bırakan kişinin ölümünden sonra mirasına hak sahibi olurlar. Miras hakkının derecesi, hısımlık derecesine göre belirlenir.
 • Nafaka hakkı: Hısımlar, belirli durumlarda birbirlerinden nafaka talep edebilirler. Nafaka hakkının derecesi, hısımlık derecesine ve ihtiyaç durumuna göre belirlenir.
 • Velayet hakkı: Hısımlar, belirli durumlarda birbirlerinin çocuklarının velayetini alabilirler. Velayet hakkının derecesi, hısımlık derecesine ve çocuğun yararına göre belirlenir.
 • Evlenme yasağı: Hısımlar, belirli derecelerde birbirleriyle evlenemezler. Evlenme yasağının derecesi, hısımlık derecesine göre belirlenir.

Hısımlık Hukuku

Hısımlık hukuku, hısımlık ilişkilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Hısımlık hukuku, Medeni Kanun’un dördüncü kitabında düzenlenmiştir.

Hısımlık Hukukunun Konuları

Hısımlık hukuku, aşağıdaki konuları düzenler:

 • Evlilik
 • Boşanma
 • Miras
 • Nafaka
 • Velayet
 • Evlenme yasağı

Hısımlık Hukukunun Amacı

Hısımlık hukukunun amacı, hısımlık ilişkilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenlemek ve bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.


Yayımlandı

kategorisi