Hışırtılı ünsüz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hışırtılı ünsüz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hışırtılı ünsüz" ne demek?

 1. Çıkış yerleri diş eti ve diş eti-damak arası olan s, z, ş, j gibi sızıcı ünsüzlerden her biri.

Hışırtılı ünsüz nedir? İlişkili sözcükler

 • Diş Damak ünsüzü: Diş eti-damak ünsüzü. (Derleme., damak-diş konsonantı, diş arası damaksıl) Dil ucunun, üst dişetleriyle öndamağa dokunmasından meydana gelen ünsüz: c, ç, z, s, n, j, s vb. devamı...
 • Damak ünsüzü: Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n. (Derleme., boğazlı, damak sessizi, damak fonemi, damaksı, damaksıl) Dil sırtı yardımı ile öndamakta veya artdamakta meydana devamı...
 • Art Damak ünsüzü: Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla art damağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak, bazen de sızarak oluşturduğu ünsüz: kara, gayrı, yağmur kelimelerindeki k, g, ğ ünsüzleri gibi. Kalın ünlüler ile hece devamı...
 • Diş ünsüzü: Dil ucunun üst diş etlerine dokunmasıyla oluşan ünsüz: d, t, c, ç. (Derleme., diş konsonu, dişsi konson, diş sesi) Dil ucunun üst dişetlerine dokunmasıyle meydana gelen ünsüz: d, t, c, devamı...
 • Quadruplet: Dörtlü, dörtlü grup Dördüzlerden biri. devamı...
 • Quadruplet: Dörtlü, dörtlü grup Dördüzlerden biri. devamı...
 • çiftdudaksıl: Dudaksıl ünsüzlerden “b, p, m” gibi ünsüzlere verilen ad. devamı...
 • üretim Ilişkileri: Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler. Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet devamı...
 • Eklemler: İki parçanın birleşme ya da ayrılma bölgesi; kemikler arasındaki birleşme yerleri. Kafatasındaki gibi hareketsiz, oynamazeklemler (fibrözeklemler), boyun, göğüs ve bel omurlarındaki gibi yarı oynareklemler ve bilek, dirsek, diz, alt çenedeki gibi oynareklemlere (sinoviyaleklemler) rastlanır. devamı...
 • Geniz ünsüzü: Geniz yoluyla çıkan n ünsüzü. (Derleme.. genizsi konson, geniz sesi, burun sesi, damak-burun konsonu, genzel) Geniz yoluyle çıkan ünsüz: Türkçede bölge ağızlarında rastlanan n, n ünsüzü gibi. devamı...

Hışırtılı ünsüz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.