hissede fk nedir

Hissede FK Nedir?

FK, bir şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir finansal oranıdır. FK, şirketin öz sermayesinin toplam borçlarına oranını gösterir. Bu oran, şirketin borçluluk seviyesini ve ödeme gücünü ölçmek için kullanılır.

FK Nasıl Hesaplanır?

FK, şirketin öz sermayesinin toplam borçlarına bölünmesiyle hesaplanır. Öz sermaye, şirketin toplam varlıklarından toplam borçları çıkarılarak bulunur. Toplam borçlar, şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarının toplamıdır.

FK’nın Önemi

FK, bir şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için önemli bir orandır. FK, şirketin borçluluk seviyesini ve ödeme gücünü ölçmek için kullanılır. Yüksek bir FK oranı, şirketin düşük bir borçluluk seviyesine sahip olduğunu ve ödeme gücünün yüksek olduğunu gösterir. Düşük bir FK oranı ise, şirketin yüksek bir borçluluk seviyesine sahip olduğunu ve ödeme gücünün düşük olduğunu gösterir.

FK’yı Etkileyen Faktörler

FK’yı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:

 • Şirketin sektörü
 • Şirketin büyüklüğü
 • Şirketin faaliyet karlılığı
 • Şirketin borçlanma maliyeti
 • Şirketin ödeme politikası

FK’nın Hedef Değeri

FK’nın hedef değeri, şirketin sektörüne, büyüklüğüne ve faaliyet karlılığına göre değişir. Genel olarak, FK’nın hedef değeri 1 ile 2 arasında olmalıdır. Bu oran, şirketin düşük bir borçluluk seviyesine sahip olduğunu ve ödeme gücünün yüksek olduğunu gösterir.

FK’nın Yorumlanması

FK, şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için önemli bir orandır. FK’nın yorumlanması, şirketin sektörüne, büyüklüğüne ve faaliyet karlılığına göre yapılmalıdır. Genel olarak, FK’nın yüksek olması olumlu, düşük olması ise olumsuz olarak değerlendirilir.

FK’nın Kullanım Alanları

FK, şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir finansal orandır. FK, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Şirketin borçluluk seviyesini ölçmek
 • Şirketin ödeme gücünü ölçmek
 • Şirketin finansal riskini değerlendirmek
 • Şirketin yatırım değerini değerlendirmek
 • Şirketin kredi değerliliğini değerlendirmek

FK ile İlgili Diğer Oranlar

FK ile ilgili olarak kullanılan diğer oranlar arasında şunlar yer alır:

 • Net borç / öz sermaye oranı
 • Faiz ödeme kapsam oranı
 • Borçluluk oranı
 • Özkaynak getirisi oranı
 • Hisse başına düşen öz sermaye oranı

Bu oranlar, şirketin finansal durumunu ve performansını daha detaylı bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi