histon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte histon kelimesinin manası:

  1. (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein.
  2. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA'nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik amino asitlerden zengin protein.
  3. Kromatinin yapısına giren basit protein.

histon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları