Hiyalin Zar Hastalığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hiyalin Zar Hastalığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hiyalin Zar Hastalığı" ne demek?

 1. Yeni doğan hayvanlarda, sürfaktant yetersizliği veya yokluğu nedeniyle yüzey geriliminin yükselmesi sonucu, akciğer alveollerinin, bronşçuk ve alveoler kanalların eozinofilik hiyalin benzeri materyalle örtülmesiyle ve akciğerlerin ağır, et kıvamında, atelaktatik ve ödemli olmasıyla belirgin bozukluk, yeni doğanların sıkıntılı solunum sendromu, yeni doğanların uyum bozukluğu sendromu, respiratorik distres sendromu. Özellikle prematür ve şeker hastası annelerden doğan bebeklerde, taylarda, kuzu, domuz ve köpek yavruları ile bir buzağıda da görülür. Etkilenen taylarda solunum güçlüğü sonucu ortaya çıkan köpek havlama sesinden dolayı havlayan tay hastalığı olarak da adlandırılır.

Hiyalin Zar Hastalığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Eozinofilik Pnömoni: Köpeklerde nedeni bilinmeyen, akciğerde eozinofil infiltrasyonu, kanda eozinofili, egzersiz ve solunum güçlüğüyle belirgin hastalık, akciğerin infiltrasyonlu eozinofili sendromu. Köpeklerde kalp kurdu hastalığında akciğerde tutulan mikrofilariyaların nötrofiller ve eozinofiller tarafından kuşatılması devamı...
 • Akciğer Kalp Hastalığı: Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur. devamı...
 • Akciğer Solucan Hastalığı: Akciğer kılkurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, solukborularının yangısıyle başlayıp, solunum zorluğuyla ve sırasında konakçının ölümüyle son bulan asalaksal hastalık. devamı...
 • Hiyalin Zar: Fibrinin yıkım ürünleri, kan damarlarından sızan proteinler ve hücresel artıklardan oluşan, akciğer ödeminin özel bir biçimi. Akut interstisyel pnömoni, üremi, sığırların çayır amfizemi ve hiyalin zar hastalığı gibi kimi hastalıklarda dikkati çeker. devamı...
 • Neonatal Maladjustment Sydrome: Yeni doğanların uyum bozukluğu sendromu devamı...
 • Neonatal Asfeksi: Yeni doğanların solunum güçlüğü. devamı...
 • Sülfür Dioksit Zehirlenmesi: Endüstriyel atıklardan kaynaklanan, suda yüksek oranda çözünen, irkiltici bir gaz olan sülfür dioksit gazına maruz kalınması sonucu solunum yolları irkiltisi, gözyaşı akıntısı, solunum güçlüğü, bronkospazm, akciğer ödemi ve ölüme neden olabilen zehirlenme. devamı...
 • Sülfür Dioksit Zehirlenmesi: Endüstriyel atıklardan kaynaklanan, suda yüksek oranda çözünen, irkiltici bir gaz olan sülfür dioksit gazına maruz kalınması sonucu solunum yolları irkiltisi, gözyaşı akıntısı, solunum güçlüğü, bronkospazm, akciğer ödemi ve ölüme neden olabilen zehirlenme. devamı...
 • Mikoplazma Hastalıkları: Mikoplazma türü mikroorganizmaların oluşturduğu bir grup hastalık, mikoplazmozis. Etkenler çoğunlukla nemli mukoza yüzeylerinde, özellikle de üst solunum yollarında daima bulunur ve pnömonik akciğerin olağan fırsatçılarıdır. devamı...
 • Kronik Solunum Sistemi Hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. devamı...

Hiyalin Zar Hastalığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.