Hizmetçi Genler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hizmetçi Genler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hizmetçi Genler" ne demek?

 1. Bütün hücreler için gerekli işlevleri kotlayan, bu nedenle bütün hücrelerde ifade edilen ve metil grubu taşımayan genler.

Hizmetçi Genler nedir? İlişkili sözcükler

 • Rna Metilasyonu: Rna’nın yapısındaki bazlara metil grubunun eklenmesi. Bu yapı Cap olarak isimlendirilir. Eğer tek metil grubu üç guanin 7 pozisyonuna eklenirse Cap 0, diğer bir baza daha metil grubu eklenirse (2 metil gruplu) Cap l olarak isimlendirilir. devamı...
 • Antibiyotiğe Dayanıklı Genler: Plâzmitlerde bulunan ve çeşitli antibiyotiklere karşı girdikleri ya da bulundukları hücreyi dirençli hâle getiren genler. Plazmitlerde bulunan ve çeşitli antibiyotiklere karşı girdikleri veya bulundukları hücreyi dirençli duruma getiren genler. devamı...
 • üst üste Gelen Genler: Bir proteini kollayan genin DNA dizisinin bir kısmının diğer bir proteini kotlayan genin tamamı ya da bir kısmıyla çakışan parçası. devamı...
 • Ur Genler: Bütün organizmalardaki biyolojik sistemlerin en az düzeyde çalışması için, DNA kopyalaması, RNA kopyalaması ve tercümesi vb. için gerekli proteinleri kollayan genler. devamı...
 • Sıçrayan Genler: Bk. hareketli DNA elementleri Orijinal olarak bulunduğu yerleri terk edip başka bir gen bölgesine giren gen veya genler, hareketli genetik elementler, transpozon. devamı...
 • Onkogen: (Yun. onkos: kitle; genos: soy) Protoonkogenlerin mutasyona uğramasıyla ökaryot hücrelerde tümör oluşmasını sağlayan genler. devamı...
 • Ester Yağ Asitleri: Hayvansal ve/veya bitkisel yağlardan türeyen yağ asitlerinin metil, etil ve diğer gliserit olmayan esterlerinden oluşan; büyük bir çoğunluğu ester’den ibaret olan; en az % 85 toplam yağ asitleri, en çok % 10 serbest yağ asitleri, en çok % 6 sabunlaşmayan /madde (metil esterler için X 2) ve en çok % 1 çözünmeyen madde içeren bir devamı...
 • Buğday Kepeği: Buğday ununun elekten geçirilmesiyle üstte kalan, B grubu vitaminlerce zengin, selülozu yüksek, bu nedenle enerji yoğunluğu düşük laksatif etkili, en az % 12 ham protein, en çok % 13 ham selüloz içeren bir yem maddesi, buğday kabuğu. devamı...
 • Anulat Lamel: Sık bölünen hücrelerde ve kimi hücre türlerinin farklılaşmasında sitoplazmada görülen birbirine paralel uzanan halka tarzında, hücre zarına benzeyen, tek veya birden fazla yassı kesecik. İşlevleri bilinmemektedir. devamı...
 • S Adenozilmetiyonin: Transmetilaz reaksiyonlarında metil grubu vericisi, SAM. devamı...

Hizmetçi Genler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.