hodangiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hodangiller kelimesinin manası:

  1. İki çeneklilerden, üzeri sert dikenlerle kaplı otsu ve ağaçsı bitkiler familyası.
  2. Yaprakları almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri genellikle er dişi, ışınsal ya da bir simetrili, taç ve çanak yaprakları beşer adet, ovaryum üst durumlu, fındıksı ya da nadiren eriksi meyveleri olan, ülkemizde 32 cins ve 275 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı ya da ağaçsı bitkiler.

hodangiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları