hold 1 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hold 1 kelimesinin manası:

  1. Tutmak: Hold my hand. Elimi tut. bırakmamak, zaptetmek. içine almak: How much water will this glass hold? Bu bardak ne kadar su alır? alıkoymak, salıvermemek, durdurmak. sahip olmak, elinde tutmak. (toplantı) düzenlemek. (makam) işŸgal etmek. (mevzi) savunmak, korumak. (ağŸırlık) taşŸımak, çekmek. 10. devam ettirmek. 11. inanmak; kabul etmek; düşŸünmek, saymak; karar vermek. 12. devam etmek. 13. (zamk) yapışŸmak. 14. dayanmak, sabit olmak. 15. to -e sadık kalmak, -den caymamak, -den vazgeçmemek: He held to his decision. Kararından caymadı. 16. değŸişŸmemek. 17. devam etmek, arkası kesilmemek, ilerlemek. 18. durmak. tutma, tutuşŸ. tutunacak yer. tutamak. sığŸınacak yer, destek, dayanak noktası. nüfuz, hüküm. müz. uzatma işŸareti. "

hold 1 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları