hold sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hold kelimesinin manası:

 1. Tutmak
 2. Bırakmamak, zapt etmek
 3. İçine almak, istiap etmek
 4. Alıkoymak, salıvermemek, durdurmak
 5. Sahip olmak, malik olmak, elinde tutmak
 6. Devam ettirmek
 7. İnanmak, kabul ve tasdik etmek
 8. Devam etmek, iltizam etmek
 9. Mecbur etmek
 10. Yapışmak
 11. Dayanmak, sabit olmak
 12. Sadık olmak: değişmemek
 13. Devam etmek, arkası kesilmemek, ilerlemek
 14. Doğru kalmak
 15. Durmak
 16. Tutma, tutuş
 17. Tutacak şey veya yer, tutamak
 18. Sığınacak yer, destek, dayanak noktası, istinatgah
 19. Hapishane
 20. Nüfuz, hüküm
 21. Uzatma işareti
 22. Gemi ambarı
 23. Geminin iç tarafı.
 24. Tutmak, kavramak, tıkamak, kaldırmak, el koymak, alıkoymak, gözaltına almak, devam etmek, almak, barındırmak, muhafaza etmek, karara bağlamak, çekmek, dayanmak, sadık kalmak, geçerli olmak, durmak
 25. Dur!

hold ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları