Holobentik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Holobentik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Holobentik" ne demek?

 1. (Yun. holos: tüm; benthos: derinlik) Hayatı boyunca denizlerin dibinde zemin üzerinde yaşayan canlı.

 2. Hayatı boyunca su zemininde yaşayan.

Holobentik nedir? İlişkili sözcükler

 • Bentoz: Su zemininde veya zemin üzerinde yaşayan canlı topluluğu. devamı...
 • Vital: Yaşamsal Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. devamı...
 • Biyosfer: Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. (Yun. bios: hayat; sphaira: dünya) Canlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Epipelik Alg: (Yun. epi: üzerinde; pelagos: deniz) Zemin birikintileri ya da çamurlar üzerinde serbest olarak yaşayan bentik alg. devamı...
 • Abisal Bölge: Açık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin kısımlarındaki zemin. Açık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin ışık almayan kısımlarındaki zemin bölgesi, abisiyal zon, afotik zon. devamı...
 • Living: Yaşayan, canlı, diri, sağ Canlandırıcı devamı...
 • Loricifera: Denizlerin derin zeminlerinde kum üzerinde yaşayan, boyları 0.3mm olabilen, vücutları 6 plakalı bir lorika ile örtülü olan şube. devamı...
 • Geçici Parazit: Belirli dönemlerde serbest olarak yaşayan belirli dönemlerde hayvan üzerinde parazitlenen okkasional parazit olarak da adlandırılan canlı, hayatının bir bölümünde serbest olarak yaşayan parazit, intermittent parazit, okkasiyonal parazit, temporer parazit. devamı...
 • Biosphere: Dünyanın kara, deniz ve tatlı sularında hayat belirtilerinin rastlandığı kısımlar, biyosfer. Biyosfer, canlı küre, dünyanın üzerinde hayat olan alanları devamı...

Holobentik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.