homerik

  1. Zimmermann’ın Yunan ozanı Homeros’un yapıtlarından saptayarak gruplandırdığı üç toplum tipinden biri olan göçebe toplum. krş. Aristofanik, Hesiodik


Yayımlandı

kategorisi