Homojen ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Homojen" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Homojen" ne demek?

 1. Bağdaşık.

 2. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

 3. Tekdüze

 4. (Yun. homos: aynı; genos: ırk) Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.

 5. Tamamının aynı yapıda olma, yeksenak olma hali, heterojenin zıttı.

 6. Bağdaşık.

 7. Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan.

Homojen nedir? İlişkili sözcükler

 • Heterojen: Ayrı cinsten. Bk. çoktürel Ayrı devamı...
 • Homojen Ekojenite: Ultrasonografide doku veya organın benzer ekojenitede olması. devamı...
 • Homojenize: Birbirinden ayrı iki maddenin tekdüze getirilmiş biçimi. devamı...
 • Homojen Fonksiyon: Bk. türdeş fonksiyon devamı...
 • Homojen Presipitasyon: Bk. biryapımlı çökelme devamı...
 • Homojen Alan: Bk. türdeş alan devamı...
 • Homojenize Süt: Sütteki yağ globüllerinin vakumlu ortamda parçalanıp daha küçük ölçekli globüllere dönüştürülmesi sonucu elde edilen ve 7 oC’de 48 saatte gözle görünür krema oluşturmayan süt. devamı...
 • Homojen Karbürleme: Bk. biryapımlı karbonlama devamı...
 • Homojen Bölge: Bk. türdeş bölge devamı...
 • Monogenomik: (Yun. monos: tek; genos: oğul) Tek bir kromozom takımına sahip olan. devamı...

Homojen ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.