homolog sözlük anlamı nedir?

Sözlükte homolog kelimesinin manası:

  1. Bir başkasının tam olarak yerini tutan.
  2. Kökteş
  3. Aynı filogenetik kökenli fakat aynı görevsel yapıda olmayan.
  4. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, birbirine benzeyen.
  5. Farklı işlev görmesine rağmen yapı veya köken bakımından diğerine benzeyen organ.
  6. Kromozom çiftini oluşturan iki kromozomdan her biri.
  7. Yapı ve özellik bakımından birbirine benzer kimyasal madde dizisinden her biri.

homolog ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları