homolog kromozom sözlük anlamı nedir?

Sözlükte homolog kromozom kelimesinin manası:

  1. Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom.
  2. (Yun. homologos: aynı fikirde olan; chroma: renk; soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, morfolojik olarak birbirine benzeyen ve eşey kromozomları hariç aynı gen lokuslarına sahip kromozomlar. Böyle bir çiftin her bir üyesi, diğerinin homologudur.
  3. Biri anneden diğeri babadan gelen, birbirinin eşi olan çift kromozom.

homolog kromozom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları