Homologi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Homologi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Homologi" ne demek?

 1. (Yun. homologos: aynı fikirde olan; logos: bilim) Kökendeşlik. Evrimsel gelişme sırasında aynı kökenden gelen, görevleri ve yapıları aynı ya da farklı olabilen organ ya da yapıları ifade etme. Homoloji.

Homologi nedir? İlişkili sözcükler

 • Homology Space: Homoloji uzayi devamı...
 • Homology: Homoloji, türdeşŸlik, benzeşŸiklik, eşŸitlik, uygunluk devamı...
 • Homolog: Bir başkasının tam olarak yerini tutan. Kökteş devamı...
 • Homolog Kromozom: Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom. (Yun. homologos: aynı fikirde olan; chroma: renk; soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, devamı...
 • Homolog Protein: Farklı türlerde benzer amino asit dizisi ve işlevlere sahip proteinler. devamı...
 • Homolog Seri: Birbirini izleyen üyeleri arasında -CH2 veya katları kadar farklılık olan organik bileşikler serisi. Örnek olarak, alkanlar, alkenler, alkinler; metanol, etanol, propanol homolog seriler oluşturular. devamı...
 • Kökteş Kelimeler: Aynı kökten gelen, ancak yapı ve görevleri farklı olan kelimeler: gülüş, gülünç, gülme, güleç; gözlük, göze, gözde (sevgili), gözenek; sargı, sarma, sarılış, sarık vb. devamı...
 • Homologizer: BenzeşŸTiren, benzer yapan, analog yapan devamı...
 • Homologize: (Amerikan İngilizcesi) benzeşŸtirmek, benzeşŸmek, analog yapmak, analog olmak, işŸlevde benzer olmak (homologise olarak da yazılır) devamı...
 • Homological: Türdeş devamı...

Homologi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.