Homosentrik çevre Etiği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Homosentrik çevre Etiği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Homosentrik çevre Etiği" ne demek?

 1. En iyinin, en fazla insan için iyi olan olduğunu savunan görüş.

Homosentrik çevre Etiği nedir? İlişkili sözcükler

 • çoğulcu Etik: Gerçekten ve özü itibarıyla değerli olan, dostluk, aşk, paylaşma ve yardımseverlik türünden birçok iyinin bulunduğunu, insanın tek bir iyinin peşinde gitmek yerine, birçok iyinin peşine düşmesi, olabildiğince çok iyiden pay alması gerektiğini savunan etik görüş. devamı...
 • Hazcılık: Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. devamı...
 • Sezgicilik: Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı. Etiğin düşünce, dil ve eylem bakımından insanın sezgilerine dayandığını, ahlaki değerin nesnel ve evrensel olarak bağlayıcı ve tüm insanlar için ortak olduğunu devamı...
 • Kro Manyon Insanı: (anlamdaş. Cro-Gagnon insanı ): Fransada Cro-magnon mağaralarında, taş devrinin son zamanlarında yaşamış ve soyu tükenmiş olan ve yapı bakımından bugünkü insana en yakın olan ilkel bir insan tipidir. İyi bir kültürü olan bu insan tipinin boyu çok uzundu ve ayakta duruyordu. Kafatası 1250 cm3 olup geniş yüzlü ve derin göz çukurlu idi. Modern insanın ait devamı...
 • Görüngücülük: Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm. Gerçek olanın yalnızca -> görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında “kendinde şey”in varlığını yadsıyan görüş (nesnelgörüngücülük). // Bu anlamı Fransızca’da, devamı...
 • Yansıma Kuramı: Bilginin nesnel gerçekliğin insan beynindeki yansıması olduğunu, ancak insan bilgisinin de nesnel gerçeği yalnız yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda onu sürekli olarak yarattığını savunan bilgi kuramı. devamı...
 • Niyet Etiği: Dinsel olarak temellenen, ahlaklılığın, erdemlerin sonuçlarından ziyade, kişinin içsel yaşantısıyla, tinsel saflığıyla veya niyetleriyle ilgili olduğunu savunan etik görüş. devamı...
 • Niyet Etiği: Dinsel olarak temellenen, ahlaklılığın, erdemlerin sonuçlarından ziyade, kişinin içsel yaşantısıyla, tinsel saflığıyla veya niyetleriyle ilgili olduğunu savunan etik görüş. devamı...
 • özgürlük Etiği: Ahlakın, toplumun temel ekonomik yapısının ve sınıf farkının bir ürünü ve yansıması olduğunu savunan, kendini gerçekleştirme veya belirleme veya özgürlüğü en yüksek değer olarak konumlayan etik görüş. devamı...
 • Varoluşçu Tiyatro: İnsanı evrenin merkezine koyan, ülkücü dünya görüşüyle insanın dışa ve kendine olan yabancılığını, yalnızlığını vurgularken bireyin davranışlarıyla var olduğunu, karar zorunluğu ve sorumluluğuyla kendini gerçekleştirdiğini savunan anlayışın tiyatrosu. Başlıca yazarları arasında Albert Camus ve Jean-Paul Sartre vardır. devamı...

Homosentrik çevre Etiği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.