Homospor ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Homospor" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Homospor" ne demek?

 1. (Yun. homos: aynı; sporos: tohum; isos: eş) Yosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin aynı olmakla beraber eşey fonksiyonları negatif, pozitif şeklinde olan sporlar. İzospor.

 2. Yosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin aynı olmakla birlikte, eşey fonksiyonları negatif, pozitif biçimde olan spor, izospor.

Homospor nedir? İlişkili sözcükler

 • Homosporous: Homosporlu, sadece tek tür spor üreten (Biyoloji) devamı...
 • çoğaltım Negatifi: Bir pozitiften basım yoluyla elde edilmiş negatif film; ana negatif dışındaki herhangi bir negatif. (Bir başka negatif ya da pozitif elde etmekte kullanılır. Çoğaltım eşlemi de denir). devamı...
 • Negatif Deliği: Pozitif filmlerdeki dikdörtgene yakın biçimden değişik olarak kısa kenarları değirmi olan, 35 mm’lik negatif filmlerin ölçün delikleri. devamı...
 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, devamı...
 • Negatif Pozitif Işleme: Negatif duyarkattaki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak, açındırma sonunda negatif görüntü oluşturmak, bu negatif yardımıyla pozitif görüntü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işleme. Evrilir film işlemesinin karşıtı. devamı...
 • Makronükleus: Bk. büyük çekirdek Birden fazla çekirdeğe sahip organizmalarda büyük olan çekirdeğe verilen ad, trofik nükleus, trofonükleus. devamı...
 • Elektrik Yükü: Nün niteliği açıklanamamıştır. Ancak, elektrik yüklü özdeğin özellikleri az çok bilinmektedir. Elektron adı verilen elemansel tanecik, negatif elektrik yüklü; proton ise pozitif yüklüdür. Bunlar, elektriksel olarak yüklü özdeğin temel birimleridir. Bundan dolayı, eşit sayıda elektron ile protonları olan özdek, elektriksel yönden yansızdır. Elektronları daha fazla olan özdek, negatif yüklü; elektronları daha az olan özdek, pozitif devamı...
 • Pozitif Film: Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film. Evrilir filmde, evrilir film işlemesi sonunda sağlanan aynı nitelikteki film devamı...
 • Zwitterion: Yapısında hem pozitif hem de negatif yük bulunan toplam yükü sıfır olan bir molekül. devamı...
 • Pozitif Negatif Anahtarı: Uç değiştirmeyi, dolayısıyla bir televizyon alıcısında pozitiften negatife dönülmesini ya da bir film yayın aygıtında negatif filmden pozitif görüntü elde edilmesini sağlayan düzeneği çalıştıran anahtar. devamı...

Homospor ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.