horse sözlük anlamı nedir?

Sözlükte horse kelimesinin manası:

 1. Ata binmek, at koşmak, sırtına binmek
 2. At, beygir
 3. Aygır
 4. At familyasından hayvan
 5. Süvari birliği
 6. Kasa (jimnastik)
 7. D, argo öğrencilerin derslerde gizlice kullandıklan çeviri veya benzeri yardımcı şey
 8. B.D, argo eroin
 9. Ata bindirmek
 10. At tedarik etmek
 11. Kamçılamak
 12. Sırtına binmek
 13. Ata binmek
 14. D, argo eşek şakası yapmak
 15. Oynamak.

horse ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları