Howelcisimciği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Howelcisimciği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Howelcisimciği" ne demek?

 1. Alyuvarlardaki yuvarlak çekirdek kalıntıları. Splenektomi, megaloblastik anemi ve hemolitik anemiyi takiben görülür, Howel-Jolly cisimciği, Jolly cisimciği.

Howelcisimciği nedir? İlişkili sözcükler

 • Howel Jollycisimciği: Howel cisimciği. devamı...
 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi: Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur. devamı...
 • çekirdek Içi Inklüzyon Cisimciği: Kimi viral hastalıklarda, virüsün çekirdek içerisinde çoğalması sırasında oluşan, virüse özgü kimi yapıların hücrelerdeki karakteristik morfolojik değişimi, intranükleer inklüzyon cisimciği. devamı...
 • Intranükleer Inklüzyon Cisimciği: Çekirdek içi inklüzyon cisimciği. devamı...
 • Hemolytic Anemia: Hemolitik anemi devamı...
 • Microangiopathic Hemolytic Anemia: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi devamı...
 • Mikroanjiyopatik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Bartonella Fever: nonprotozoal hemolitik anemi. devamı...
 • Penicilline Induced Hemolytic Anemia: Penisiline bağlı hemolitik anemi devamı...

Howelcisimciği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.