hs kodu nedir

HS Kodu Nedir?

HS kodu, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları’nın kısaltmasıdır. Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından yayınlanan ve uluslararası ticarette malların sınıflandırılmasını sağlayan bir sistemdir. HS kodu, malların gümrük vergisi oranlarını, ithalat ve ihracat prosedürlerini ve diğer ticaret düzenlemelerini belirlemek için kullanılır.

HS Kodunun Tarihçesi

HS kodu sistemi, 1988 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sistem, daha önce kullanılan Gümrük İşbirliği Konseyi Tarife Sınıflandırması (CCCN) sisteminin yerini almıştır. CCCN sistemi, 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve 1970’li yıllarda güncellenmiştir. Ancak, CCCN sistemi giderek karmaşık hale gelmiş ve uluslararası ticaretin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.

Bu nedenle, Dünya Gümrük Örgütü 1980’li yıllarda yeni bir gümrük tarife sınıflandırması sistemi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda, HS kodu sistemi geliştirilmiştir. HS kodu sistemi, CCCN sisteminden daha basit ve daha anlaşılır bir yapıya sahiptir. Ayrıca, HS kodu sistemi düzenli olarak güncellenmektedir. Bu sayede, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına sürekli olarak cevap vermektedir.

HS Kodunun Yapısı

HS kodu sistemi, 21 bölüm, 97 alt bölüm ve 1.241 alt pozisyondan oluşmaktadır. Bölümler, malların genel türlerine göre sınıflandırılmıştır. Alt bölümler, bölümleri daha ayrıntılı olarak sınıflandırmaktadır. Alt pozisyonlar ise, alt bölümleri daha da ayrıntılı olarak sınıflandırmaktadır.

Her HS kodunun başında iki haneli bir sayı yer almaktadır. Bu sayı, malın bölümünü göstermektedir. HS kodunun ortasında dört haneli bir sayı yer almaktadır. Bu sayı, malın alt bölümünü göstermektedir. HS kodunun sonunda iki haneli bir sayı yer almaktadır. Bu sayı, malın alt pozisyonunu göstermektedir.

Örneğin, “8421 21 00” HS koduna sahip bir mal, “84” bölümünde, “21” alt bölümünde ve “00” alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Bu mal, “Merkezi ısıtma kazanları ve diğer sıcak su kazanları” olarak tanımlanmaktadır.

HS Kodunun Kullanımı

HS kodu, uluslararası ticarette malların sınıflandırılmasını sağlayan bir sistemdir. HS kodu, malların gümrük vergisi oranlarını, ithalat ve ihracat prosedürlerini ve diğer ticaret düzenlemelerini belirlemek için kullanılır.

HS kodu, ayrıca, istatistiksel amaçlı olarak da kullanılmaktadır. HS kodu, ülkelerin ithalat ve ihracat verilerinin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Bu veriler, ülkelerin ticaret politikalarının belirlenmesinde ve ekonomik kararların alınmasında kullanılır.

HS Kodunun Güncellenmesi

HS kodu sistemi, düzenli olarak güncellenmektedir. Bu güncellemeler, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına cevap vermek ve yeni malların sınıflandırılmasını sağlamak için yapılır. HS kodu güncellemeleri, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yayınlanır.

HS Kodunun Önemi

HS kodu, uluslararası ticarette önemli bir role sahiptir. HS kodu, malların sınıflandırılmasını sağlayarak, gümrük vergisi oranlarının, ithalat ve ihracat prosedürlerinin ve diğer ticaret düzenlemelerinin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, HS kodu, istatistiksel amaçlı olarak da kullanılmaktadır. HS kodu, ülkelerin ithalat ve ihracat verilerinin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Bu veriler, ülkelerin ticaret politikalarının belirlenmesinde ve ekonomik kararların alınmasında kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi