htş ne demek

HTŞ: Hizb-ut Tahrir eş-Şeyh

Hizb-ut Tahrir eş-Şeyh (HTŞ), 1953 yılında Kudüs’te Takieddin en-Nebhani tarafından kurulan bir İslamcı siyasi partidir. Partinin amacı, İslam hukukuna dayalı bir hilafet kurmaktır. HTŞ, birçok ülkede faaliyet göstermektedir ve bazı ülkelerde yasaklanmıştır.

HTŞ’nin Tarihi

HTŞ, 1953 yılında Takieddin en-Nebhani tarafından Kudüs’te kuruldu. Nebhani, 1909 yılında Hayfa’da doğdu ve Kudüs’te hukuk okudu. 1948 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra Nebhani, Filistin’in işgaline karşı mücadele etmek için HTŞ’yi kurdu.

HTŞ, ilk yıllarında Filistin’de faaliyet gösterdi. Ancak 1967 Altı Gün Savaşı’ndan sonra HTŞ, Ürdün’e taşındı. 1970’lerde HTŞ, Ürdün’de yasaklandı ve parti üyeleri tutuklandı.

1980’lerde HTŞ, Avrupa’ya yayılmaya başladı. HTŞ, Avrupa’da Müslüman göçmenler arasında faaliyet gösterdi ve birçok ülkede şubeler açtı. 1990’larda HTŞ, Orta Asya’ya da yayılmaya başladı.

HTŞ’nin İdeolojisi

HTŞ’nin ideolojisi, İslam hukukuna dayalı bir hilafet kurmaktır. HTŞ, hilafetin tüm Müslümanları birleştirecek ve İslam’ın hakimiyetini sağlayacak bir yönetim biçimi olduğuna inanmaktadır.

HTŞ, hilafeti kurmak için şiddet kullanmayı meşru görmektedir. HTŞ, cihadın İslam’ın yayılması için gerekli bir araç olduğuna inanmaktadır.

HTŞ’nin Faaliyetleri

HTŞ, birçok ülkede faaliyet göstermektedir. HTŞ, bu ülkelerde şubeler açmakta ve propaganda çalışmaları yapmaktadır. HTŞ, ayrıca cihatçı örgütlere destek vermektedir.

HTŞ, bazı ülkelerde yasaklanmıştır. HTŞ, yasaklı olduğu ülkelerde gizli faaliyet göstermektedir.

HTŞ’nin Eleştirileri

HTŞ, birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. HTŞ, şiddeti meşru görmesi ve cihatçı örgütlere destek vermesi nedeniyle eleştirilmektedir. HTŞ, ayrıca hilafet kurma hedefinin gerçekçi olmadığı nedeniyle de eleştirilmektedir.

Sonuç

HTŞ, İslamcı bir siyasi partidir. HTŞ’nin amacı, İslam hukukuna dayalı bir hilafet kurmaktır. HTŞ, birçok ülkede faaliyet göstermektedir ve bazı ülkelerde yasaklanmıştır. HTŞ, şiddeti meşru görmesi ve cihatçı örgütlere destek vermesi nedeniyle eleştirilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi