hücre ağzı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hücre ağzı kelimesinin manası:

  1. Bk. göze ağzı
  2. (Yun. kytos: hücre; stoma: ağız) Bazı bir hücrelilerde besinin alındığı ve hücre yutağına açılan açıklık. Sitostom.

hücre ağzı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları