hücre bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hücre bilimi kelimesinin manası:

  1. Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji.
  2. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi.
  3. Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bilim dalı, hücre biyolojisi, sitoloji.
  4. Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bir bilim dalı, sitoloji.

hücre bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları