Hücre Bilimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hücre Bilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hücre Bilimi" ne demek?

 1. Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji.

 2. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi.

 3. Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bilim dalı, hücre biyolojisi, sitoloji.

 4. Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bir bilim dalı, sitoloji.

Hücre Bilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Sitogenetik: Göze kalıt bilimi (Yun. kytos: boşluk; genesis: kuşak, nesil) Canlının yapı taşı olan hücrenin çekirdeğindeki genetik materyalin taşıyıcısı olan kromozomları inceleyen, sitoloji ve genetiğin metot ve bulgularını bir araya getiren devamı...
 • Radyobiyoloji: X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji. (Yun. bios: hayat; logos: bilim) X ışınları gibi zararlı ışınların canlı hücreler ve organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Embriyo Bilimi: (Yun. embryon: embriyo; logos: bilim) Yumurtadan ergin evreye kadar geçen gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı. Embriyoloji. Bir canlının oluşumu sırasında geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı, embriyoloji. devamı...
 • Yosun Bilimi: (Yun. bryon: yosun; logos: bilim) Biyolojinin yosunlan inceleyen alt bilim dalı. Briyoloji. devamı...
 • Hayvan çevre Bilimi: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Hayvanların kendi aralarındaki ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Hayvan ekolojisi. devamı...
 • Eczacılık Bilimi: (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi. devamı...
 • Genel Dil Bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle devamı...
 • Kuş Bilimi: Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji. (Yun. ornis: kuş; logos: bilim) Zoolojinin kuşlarla uğraşan bir bölümü. Ornitoloji. devamı...
 • Eklem Bacaklılar Bilimi: (Yun. arthron: mafsal; pous: ayak; logos, bilim) Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı. Artropodoloji. Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji. devamı...
 • Yumuşakçalar Bilimi: (Yun. malakos: yumuşak; logos: bilim) Yumuşakçaları inceleyen bilim dalı. Malakoloji. Yumuşakçaları inceleyen bilim dalı, malakoloji. devamı...

Hücre Bilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.