hücre dışı sindirim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hücre dışı sindirim kelimesinin manası:

  1. Süngerler dışta kalmak üzere bütün çok hücreli hayvanlarda olduğu gibi sindirim olayının hücre dışında, mide ya da sindirim kanallarında yapılması. Ekstrasellüler sindirim.
  2. Büyük moleküllü besinlerin, hücrelerin dışarıya verdikleri salgılarla hücre içine alınmadan daha küçük yapı taşlarına ayrılması.

hücre dışı sindirim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları