hücre eksudasyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hücre eksudasyonu kelimesinin manası:

  1. Akut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin damar dışına çıkması, lökodiyapedezis.

hücre eksudasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları